مطالب آموزشی فارکس

شاخصGDP چیست ؟

تولید ناخالص داخلی چیست؟ (Groos Domestic product(GDP تولید ناخالص داخلی یکی از مقیاس‌های اندازه‌گیری در اقتصاد است. تولید ناخالص داخلی

ادامه مطلب »

اسکالپ

اسکالپ , یک استراتژی تجاری است و اسکالپینگ زیر شاخه ای از معاملات کوتاه روزانه است که در آن از هر تغییر

ادامه مطلب »