26
بهمن
Fx-10
روانشناسی فارکس
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

دوره آموزش کنترل شخصی و روانشناسی بازارهای مالی

18
اسفند
Astronimy-in-Forex
آسترونومی در فارکس
8:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

آموزش دوره آسترونومی در فارکس

07
بهمن
Fx-13
دوره پیشرفته فارکس
12:00 ق.ظ - 5:00 ب.ظ

آموزش سطح پیشرفته دوره تحلیل تکنیکال بازارهای مالی فارکس