نوشته‌ها

فارکس فکتوری

آموزش فارسی فارکس فکتوری

آموزش فارسی فارکس فکتوری

در این ویدئو به آموزش استفاده از بزرگترین فروم فارکس و بخش خبری آن یعنی فارکس فکتوری پرداخته می شود.

این آموزش از یوتیوب قرارداده شده و مربوط به سایت دیگری می باشد.