ین

سقوط ناگهانی ین
اخبار فارکس

معمای سقوط ناگهانی ین

معمای سقوط ناگهانی ین نشانه ای برای حل معمای سقوط ناگهانی ین در روز جمعه با توجه به دادههای رسیده از معاملات پلتفرم، سرمایه گذاران خرد ژاپن روز پنجشنبه شکافی در پوزیشن  های بلند مدت لیر ترکیه خود مشاهده کردند که این میتواند نشانه ای برای حل راز پشت سقوط ناگهانی و قوی شدن ین در […]

اوراق قرضه ژاپن
اخبار فارکس

اوراق قرضه ژاپن با اعتماد به بوج خریداری شد

اوراق قرضه ژاپن بانک های بزرگ ژاپن با اعتماد ۶ ساله به بوج بیشتر اوراق قرضه ژاپن  (JGB) را خریداری کردند وام دهندگان بزرگ سهام اوراق قرضه را به عنوان سود ۱۰ ساله نزدیک به ۰/۱۱٪ افزایش دادند بوج در ماه فوریه چهارمین خرید اوراق بهادار نامحدود را اجرا کرد   در ماه گذشته بزرگترین بانک […]