گزارش_اوپک

گزارش اوپک
آموزش فاندامنتال

گزارش ماهانه اوپک OPEC فوریه ۲۰۱۹

گزارش ماهانه اوپک OPEC فوریه ۲۰۱۹ بیانیه ماهانه اوپک : از تمامى اعضا تقاضا شده که مانع اشباع مجدد بازار نفت از عرضه شوند انتظارات از رشد تقاضا کماکان همان 1.125 بشکه است. احتمال می رود امسال حجم تولیدات نوپک (غیر عضوها) 60 هزار بشکه بیشتر از انتظارات سابق باشد. اعضا باید با تداوم کاهش […]