شاخص_مدیران_خرید

شاخص-مدیران-خرید-بخش-غیر-تولیدی
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص PMI بخش غیر تولیدی آمریکا(گزارش موسسه ISM فوریه ۲۰۱۹)

شاخص PMI بخش غیر تولیدی آمریکا(گزارش موسسه ISM فوریه 2019) United States ISM Non Manufacturing PMI این شاخص بر اساس نظرسنجی از نمایندگان 375 شرکت از 17 صنایع غیر تولیدی ایالات متحده محاسبه می شود. پاسخ دهندگان جنبه های زیر از فعالیت اقتصادی خود را شرح می دهند: فعالیت تجاری: نرخ و جهت تغییر در […]

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان PMI (فوریه ۲۰۱۹)

شاخص مدیران خرید بخش تولیدی آلمان PMI (فوریه 2019) (Germany Manufacturing PMI) شاخص PMI نشان دهنده تغییرات در شرایط تجاری بخش صنعتی در آلمان در ماه مورد نظر است. این شاخص بر اساس مشاهدات ماهانه مدیران خرید در شرکت های خصوصی بخش تولید است، و نشان دهنده میانگین وزنی پنج پارامتر اصلی است: سفارشات جدید […]

شاخص مدیران خرید Ivey (ژانویه)
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص مدیران خرید موسسه Ivey کانادا ژانویه ۲۰۱۹

شاخص مدیران خرید Ivey کانادا ژانویه 2019 (Canada Business Confidence) شاخص مدیران خرید کانادا فعالیت اقتصادی را در ماه گذشته نشان می دهد که توسط مدرسه کسب و کار (Ivey) محاسبه می شود. شاخص بر اساس نظرسنجی از مدیران خرید در شرکت های خصوصی و دولتی محاسبه می شود. این نظر سنجی شامل نمایندگان چندین شرکت […]