سهام

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا
اخبار فارکس

پرش پوند برای رسیدن به توافقات بهتر پس از برکسیت

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا   اسپانیا و هلند گفته اند که خواستار برکسیت* نرم برای تقویت استرلینگ هستند ING’s Patel می گوید: برای حفظ دستاوردها نیاز به پیشروی هدفمند می باشد پوند بعد از رفراندوم برکسیت به بالاترین سطح خود رسیده است. به گفته وزرای اقتصادی اسپانیا و هلند باید به کمک یکدیگر اقداماتی […]