ریپل

ریپل
اخبار فارکس ارز دیجیتال

ارز رمزنگاری شده ریپل

ارزهای رمزنگاری با جهش بلند ارز رمزنگاری شده ریپل تا ۵۰٪ نزول داشته اند  ریپل، یکی از ارزهای رمزنگاری شده که بهترین عملکرد را در سال ۲۰۱۷ داشته است، روز چهارشنبه زمانی که سرمایه گذاران مجددا توجیه سود سال گذشته را بررسی کردند، عقب نشینی داشته است. بر اساس داده های جمع آوری شده توسط […]