دلار_آمریکا

اخبار فارکس

ترامپ بدنبال دلار ضعیف

دلار ضعیف خواسته ترامپ به گفته Funds، دلار در برابر ترامپ عصبانی در خصوص وسوسه بازده بیشتر دلار در برابر تضعیف دلار شکست میخورد: گرانت ساموئل فاند به گفته QIC ضعف در دولت های پیشرفته دیگر موجب قدرت گرفتن دلار خواهد شد. ممکن است دونالد ترامپ در صورتی که بخواهد به مذاکره در خصوص دلار […]