تضعیف_پوند

پوند به دلار تضعیف شد
اخبار فارکس

پوند به دلار تضعیف شد

پوند به دلار تضعیف شد پوند به دلار با توجه به سرتیترهای خبری منفی درباره برکسیت تضعیف شد و طی دو هفته زیر سطح ۱/۳۰ رسید تیترهای خبری منفی در خصوص برکسیت موجب فروش های جدید در ارز پوند بریتانیا شده است حزب دموکرات DUP اعلام کرده است که از پیشنهاد اتحادیه ایرلند شمالی غیرقانونی […]