افزایش_تورم

نرخ بهره ترکیه
اخبار فارکس

ترکیه به نزولی نگه داشتن نرخ بهره خود تا قبل از انتخابات ادامه میدهد

نرخ بهره ترکیه ترکیه به نزولی نگه داشتن نرخ بهره خود تا قبل از انتخابات ادامه میدهد بانک مرکزی معیار را در ۲۴٪  و در همان سطح پیش بینی ها نگه داشته است کاهش سیاست های پولی احتمالا بعد از ماه مارس و انتخابات شهرداری آغاز میشود بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره را در چهارمین […]

تورم
اخبار فارکس

ساختار تورمی فدرال رزرو

 همزمان با تورم بیش از اندازه در فدرال رزرو،‌ جی پی مورگان به سمت طلا روی آورده است   برخی از هزینه های فشار سنتی قیمت ممکن است در حال حاضر کاربرد نداشته باشد شوک نفتی ، برخی از زیاده وری های چین در اعتبارات تحلیل های طولانی مدت نفتی را خراب کرد بسیاری از […]