اتحادیه_اروپا

انتخابات محلی انگلستان
اخبار فارکس

انتخابات محلی انگلستان

انتخابات محلی انگلستان سیاستمداران بریتانیا در تلاش برای باقی ماندن در خط اول تحلیلکران اوراق بهادار به این موضوع اشاره دارند که در انگلستان،‌ نخست وزیر ترزا می امروز به نمایندگان مجلس حدود زمان ناهار با اعضای پارلمان صحبت خواهد کرد و سپس چند ساعتی را به سوال پرسیدن از اعضای پارلمان اختصاص خواهد داد. […]