آموزش_چنگال_اندروز

آموزش-چنگال-اندروز
آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش چنگال اندروز

آموزش چنگال اندروز پیوت چیست ؟پیوت ها نقاطی هستند که قیمت در آن نقاط تغییر جهت میدهد به عبارت دیگر در آن نقاط روند نزولی سهم تبدیل به روند صعودی و روند صعودی سهم تبدیل به روند نزولی می شود. نمونه ای از نقاط پیوت انواع نقاط پیوت :پیوت های مینور :پیوت هایی هستند که […]