آموزش_چنگال_اندروز

آموزش-چنگال-اندروز
آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش چنگال اندروز

آموزش چنگال اندروز پیوت چیست ؟ پیوت ها نقاطی هستند که قیمت در آن نقاط تغییر جهت میدهد به عبارت دیگر در آن نقاط روند نزولی سهم تبدیل به روند صعودی و روند صعودی سهم تبدیل به روند نزولی می شود. نمونه ای از نقاط پیوت انواع نقاط پیوت : پیوت های مینور : پیوت […]