آمریکا

افزایش تورم آمریکا
اخبار فارکس

احتمال خوشحالی معامله گران بخاطر نزول دلار

افزایش تورم آمریکا بانک آمریکا میگوید احتمال میرود معامله گران فارکس بخاطر نزول های دلار خوشحال شوند   با توجه به تحقیقات جهانی مریل لیتچ در بانک آمریکا، بردهای پیاپی چهار دوره ای دلار که طولانی ترین برد از ماه دسامبر بوده است، میتواند نویدبخش این باشد که اتفاقات تازه ای در شرف وقوع است. برطبق […]