اخبار روز

رسم ترند و کانال

$0

اندیکاتوری مفید برای رسم ترند و کانال که توسط آن براحتی می توان جهت و روند بازار را تشخیص داد

توضیحات

اندیکاتوری مفید برای رسم ترند و کانال که توسط آن براحتی می توان جهت و روند بازار را تشخیص داد

Really useful channel indicator. It works just as good as human. At the same time, it is not prone to psychological problems.

It will also be useful to those who are unable to manually plot channels (or able to, but lazy).

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید