اخبار روز

گپ فایندر

$0

این اندیکاتور گپ های روی چارت را به شما نمایش میدهد

توضیحات

این اندیکاتور گپ های روی چارت را به شما نمایش میدهد

This indicator plots up arrow for bullish gaps and down arrow for bearish gaps.

It also can plot a cross for a closed gap or hide it.

Trader can select the minimum gap size in points. Gaps less than minimum size are ignored.

Input Parameters:

  • Min gap size in points : Minimum number of points for valid gaps
  • Check for closed gaps : Enable/Disable history check for closed gaps
  • Max history bars for closed gaps : Max number of history bars to check for closed gaps
  • Hide closed gaps : Hide/Show closed gaps
  • Show Alerts : Show alert messages of new gaps and closed gaps
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید