پوند به ین
تحلیل تکنیکال فارکس

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۱۴ مارس

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۱۴ مارس

جفت ارز GBPJPY روز گذشته پس از رای گیری پارلمان بریتانیا صعود داشت. این صعود میتواند ناشی به امیدواری سرمایه گذاران به عدم خروج بدون توافق بریتانیا از اتحادیه اروپا باشد.

علیرغم رد توافق و شکست برکسیت شنیده ها حاکی از آن است که ترزا می در نظر دارد تا این طرح را در روز ۲۱ مارس برای سومین بار به رای بگذارد. این در حالی است که نخستوزیر انگلستان هنوز هم معتقد است که خروج بدون توافق یکی از سناریوهای ممکن است، مگر اینکه توافقی به دست آید. رأیگیری امروز پارلمان دولت را مجبور خواهد کرد تا خروج از اتحادیه اروپا را به تعویق بیندازد.

قیمت به نوسان خود بین دو سطح ۱۴۵/۰۰ تا ۱۴۸/۰۰ ادامه میدهد و به نظر میرسد سطح ۱۴۵/۰۰ و پس از آن ۱۴۴/۰۰ سطوح ساپورت قدرتمندی بوده و از نزول قیمت جلوگیری میکند.

برای دوره های پیش رو قبل از ادامه صعود انتظار بازگشت قیمت را داریم. در صورت شکست قطعی سطح ۱۴۸/۰۰ قیمت تا سطح ۱۵۰/۰۰ صعود خواد داشت.

در صورت نزول قیمت و شکست سطح ۱۴۳/۵۰ شاهد نزول قدرتمندی در این جفت ارز خواهیم بود.

رای پارلمان تاثیر بسیاری بر روی روند قیمت خواهد داشت.

حیطه معاملاتی مورد انتظار برای امروز بین ۱۴۴/۵۰ و ۱۴۸/۵۰

GBPJPY 14 mars 2019 - تحلیل تکنیکال پوند به ین ۱۴ مارس
تحلیل تکنیکال پوند به ین ۱۴ مارس
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید