اخبار روز
ناحیه یورو
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس ۲۰۱۹

شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس 2019

اين شاخص هر ماه توسط مؤسسه مطالعات اقتصادى Markit منتشر ميشود و شرايط كسب و كار به خصوص در بخشهاى توليدى قدرتهاى اقتصادى دنيا را بررسى ميكند.

مجموعه آناليز اين گزارش ، حجم زيادى از عملكرد توليد ناخالص داخلى هر كشور (GDP) را قابل تخمين و حدس زدن ميكند.

كمترين سطحى كه هر حوزه صنعتى بايد به عنوان حداقل از اين گزارش كسب كند ، عدد 50 است!

  • حركت به سمت بالاى 50 در ماه هاى متوالى به معناى رونق بخشهاى توليدى هر كشورى است و ريزش به سمت 50 يا كمتر از آن به معناى افت رونق بخشهاى توليدى ست.

بازارهاى مالى براى اين گزارشات ماهانه مؤسسه Markit اهميت زيادى قائل هستند.

  • شاخص های pmi خدمات Markit ماه مارس: اسپانیا 56.8، ایتالیا 53.1، فرانسه 49.1، آلمان 55.4، ناحیه یورو 53.3
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ناحیه یورو مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی فرانسه مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی فرانسه مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی فرانسه مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی ایتالیا مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی آلمان مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی اسپانیا مارس 2019
شاخص مدیران خرید بخش خدماتی اسپانیا مارس 2019
  • (5)
    کیفیت محتوا
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (2 رای)

پاسخی را بگذارید