اخبار روز
مشاغل غیر کشاورزی آمریکا
تحلیل و آموزش فاندامنتال

گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا

گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی آمریکا

(ADP-United States Non farm Employment Change)

این گزارش تغییر ماهانه در نوزده بخش تولیدی در ایالات متحده را نشان می دهد. این شاخص بخش کشاورزی را در نظر نمی گیرد، و این محاسبه شامل اطلاعات جمع آوری شده از حدود 400/000 شرکت خصوصی است.

این شاخص بازار کار و فعالیت های بخش صنعتی را مشخص می کند. رشد اشتغال در بخش خصوصی می تواند تاثیر مثبتی بر قیت دلار داشته باشد.

گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در سال 2018 و ژانویه 2019 
گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در سال 2018 و ژانویه 2019

گزارش تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در سال 2018 و ژانویه 2019 

پیش بینی تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در ماه های آینده
پیش بینی تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در ماه های آینده

پیش بینی تغییرات اشتغال بخش خصوصی و غیر کشاورزی در ماه های آینده

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)

پاسخی را بگذارید