شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان توسط موسسه IFO
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان توسط موسسه IFO

شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان توسط موسسه IFO

(Germany Ifo Business Climate Index)

این شاخص منعکس کننده وضعیت اقتصادی فعلی و پیش بینی های شش ماه آینده از نظر شرکت های آلمانی است. این شاخص بر اساس نظرسنجی بیش از هفت هزار شرکت انجام میشود.

شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان موسسه IFO ژانویه 2019 بدتر از قبل بود و باعث افت مقطعی یورو شد. 

Germany Ifo Business Climate - شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان توسط موسسه IFO

شاخص پیش بینی فضای کسب و کار آلمان موسسه IFO سال 2018 تا ژانویه 2019 و پیش بینی ماه آینده

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید