اخبار روز
شاخص اطمینان مصرف کننده
تحلیل و آموزش فاندامنتال

شاخص اطمینان مصرف کننده چیست ؟

شاخص اطمینان مصرف کننده چیست ؟

(Consumer Confidence Index)

شاخص اطمینان مصرف کننده سطح اعتماد مصرف کننده را در ثبات اقتصاد کشور نشان می دهد. این شاخص بر اساس بررسی ماهانه بیش از پنج هزار خانوار است و برای ارزیابی وضعیت مالی نسبی، قدرت خرید و اعتماد به نفس یک مصرف کننده به طور معمول طراحی شده است. این نظرسنجی شامل پنج سؤال است که دو مورد آن با شرایط اقتصادی فعلی همراه است، این شاخص به عنوان شاخص پیشرو بازار شناخته شده است. رشد این شاخص، افزایش قدرت مصرف کننده را نشان می دهد و یکی از شاخص های مهم در بازار قلمداد میشود.

CB Consumer Confidence JAN 2019 - شاخص اطمینان مصرف کننده چیست ؟

شاخص اطمینان مصرف کننده آمریکا از سال 2014 تا ماه ژانویه 2019

درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
0 (0 رای)

پاسخی را بگذارید