اخبار روز
دولت ایتالیا در حال بازی با اقتصاد این کشور
اخبار فارکس

دولت ایتالیا در حال بازی با اقتصاد این کشور

دولت ایتالیا در حال بازی با اقتصاد این کشور:

بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که دولت ایتالیا با توجه به تصمیماتی طی ماه های اخیر گرفته است در حال بازی(قمار) با اقتصاد این کشور است. و نحوه اجرای تصمیمات اقتصادی برای این کشور بسیار مهم است
پیش بینی ها به رشد بسیار ضعیف اقتصاد ایتالیا در سال ۲۰۱۹ معتقدند و باید منتظر GDP سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۸ باشیم
درحال ارسال
امتیاز دهی کاربران
5 (1 رای)

پاسخی را بگذارید